Aktualności

Zapraszam do uczestnictwa w Seminarium Kopernikańskim Społeczna Gospodarka Rynkowa, które odbędzie się 23.11.2018 w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

Seminarium Kopernikańskie <br> Społeczna Gospodarka Rynkowa
Seminarium Kopernikańskie
Społeczna Gospodarka Rynkowa

Termin: 23 listopada 2018 rok, godz. 09.40-12.50

Miejsce: sala posiedzeń Rady WNEiZ UMK, Toruń, ul. Gagarina 13a

REJESTRACJA

Zapraszam do uczestnictwa w 10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, która odbędzie się 27-28.06.2019 w hotelu Mercury w Toruniu.

10th International Conference on Applied Economics<br>Contemporary Issues in Economy
10th International Conference on Applied Economics
Contemporary Issues in Economy

Termin: 27-28 czerwca 2019 rok

Miejsce: Mercure Toruń Centrum****
ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

WIĘCEJ INFORMACJI

Czasopismo Catallaxy

Zapraszam do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w czasopiśmie Catallaxy w Volume 3 Issue 1 June 2018:

  • Konkurencyjność instytucjonalna państw OECD (autorka: Elżbieta Jakubów)
  • Analiza determinantów rozmiaru grup społecznych jednostek (autor: Marek Kapera)
  • Determinanty absorpcji środków z perspektywy finansowej 2007–2013 na poziomie powiatów (autor: Kamil Pastor)
  • Wpływ brexitu na gospodarkę Wielkiej Brytanii (autor: Robert Prus)
  • Czynniki determinujące zmiany na rynku kryptowalut (autor: Damian Pudło)
Catallaxy
Catallaxy

Volume 3 Issue 1
June 2018

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Zapraszam do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w czasopiśmie Catallaxy w usłudze online first:

  • Synchronizacja cykli koniunkturalnych wybranych państw byłej Jugosławii ze strefą euro (autor: Daniel Ravinskij)
  • Efekt wypychania prywatnych transferów przez publiczny system emerytalny (autorka: Skorupka Agata)
  • Wsparcie regionalne a inwestycje zaawansowane technologicznie: ocena oddziaływania „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2023” na decyzje inwestorów (autorzy: Paweł Kasprowicz, Paweł Pietraszko)
  • Indie w globalnym systemie pomocy rozwojowej (autorka: Katarzyna Pałgan)
Catallaxy
Catallaxy

Online first

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Informacje dla studentów

Terminy kolokwium/egzaminu warunkowego:

21.11.2018, godz. 09.40, sala 29A — przedmiot Podstawy ekonomii oraz Mikroekonomia II