Czasopismo Catallaxy

Artykuły w Volume 4 Issue 2 December 2019 czasopisma Catallaxy:

  • Marta Jakubowska: Szara strefa w gospodarce i metody jej zwalczania w zakresie ograniczania skali nierejestrowanych transakcji
  • Damian Kowalski: Neoliberalizm szkoły chicagowskiej a kryzys gospodarczy XXI wieku w Stanach Zjednoczonych
  • Anna Laskowska: Zielone obligacje skarbowe jako sposób finansowania zadań publicznych
  • Paulina Pukin: Wpływ wprowadzenia euro na handel państw członkowskich unii monetarnej
Catallaxy
Catallaxy

Volume 4 Issue 2
December 2019

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Aktualności

Zapraszam do udziału w 10. Konferencji Naukowej z cyklu Problemy gospodarki światowej, która odbędzie się 24 kwietnia 2020 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

10. Konferencja Naukowa<br><i>Problemy gospodarki światowej</i>
10. Konferencja Naukowa
Problemy gospodarki światowej

Data: 24 kwietnia 2020

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

STRONA KONFERENCJI

Informacje dla studentów

Terminy egzaminów:

27.02.2020 – egzamin z przedmiotu Podstawy ekonomii, godz. 10.00, sala 104 (im. R. Galona) (WNoZiGP) (2. termin)

Terminy konsultacji w przerwie międzysemestralnej (03.02.2020–16.02.2020 i 24.02.2020–28.02.2020):

środa, godz. 10.00–10.30, pokój 220 WNEiZ UMK

 

Uwaga: ze względu na zebranie pracowników WNEiZ UMK, dyżur konsultacyjny 26.02.2020 odbędzie się w godz. 9.30-10.00