Czasopismo Catallaxy

Najnowsze artykuły online first w czasopiśmie Catallaxy:

  • Mateusz Mierzejewski: Wspólnoty nierówności: cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym
  • Artur Wachowiak, Kamil Kowalczyk: Dobrobyt społeczny w świetle ekonomii szczęścia na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej
  • Marcin Zalewski: Zróżnicowanie metod zarządzania projektami informatycznymi jako źródło przewag konkurencyjnych
Catallaxy
Catallaxy

Online first

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Informacje dla studentów

Terminy egzaminu

11.09.2019 – egzamin z przedmiotu Makroekonomia (2. termin), godz. 11.20, sala ?