Czasopismo Catallaxy

Artykuły w Volume 5 Issue 1 June 2020 czasopisma Catallaxy:

  • Olga Gers: Porównanie wsparcia dla Polski od Unii Europejskiej w ramach finansowania 2007–2013 i 2014–2020
  • Paulina Pukin: Ekonomiczne i finansowe przyczyny szarej strefy w Unii Europejskiej
  • Joanna Ratajczak: Sposoby radzenia sobie ze zmianami demograficznymi w polskich organizacjach
  • Żaneta Sienkiewicz: Zjawisko drenażu mózgów w Polsce
Catallaxy
Catallaxy

Volume 5 Issue 1
June 2020

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Informacje dla studentów

Terminy dyżurów konsultacyjnych w przerwie międzysemestralnej:

środa, 13.00–13.30

Od 12.03.2020 do odwołania dyżur konsultacyjny odbywał się będzie zdalnie za pośrednictwem maila.

Urlop wypoczynkowy:

13.07.2020–31.08.2020