Czasopismo Catallaxy

Artykuły w Volume 4 Issue 1 June 2019 czasopisma Catallaxy:

  • Mateusz Kaleta: Decyzje konsumentów a założenia ekonomii behawioralnej
  • Mateusz Mierzejewski: Wspólnoty nierówności: cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym
  • Andrzej Pestkowski: Koopetycja jako strategia glokalizacji przedsiębiorstw w Polsce
  • Artur Wachowiak, Kamil Kowalczyk: Dobrobyt społeczny w świetle ekonomii szczęścia na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej
  • Marcin Zalewski: Zróżnicowanie metod zarządzania projektami informatycznymi jako źródło przewag konkurencyjnych
  • Marek Ziętarski: Rosnące znaczenie przemysłu kreatywnego w Polsce na przykładzie rynku gier wideo
Catallaxy
Catallaxy

Volume 4 Issue 1
June 2019

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Informacje dla studentów

Terminy zaliczeń warunkowych:

27.11.2019 – egzamin z przedmiotu Makroekonomia, godz. 13.00, sala I (2. termin)

 

Terminy kolokwium:

20.11.2019 – kolokwium z przedmiotu Makroekonomia, godz. 9.40, sala IV (1. termin)

27.11.2019 – kolokwium z przedmiotu Makroekonomia, godz. 13.00, sala I (2. termin)