Aktualności

Zapraszam do uczestnictwa w 10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, która odbędzie się 27-28.06.2019 w hotelu Mercury w Toruniu.

10th International Conference on Applied Economics<br>Contemporary Issues in Economy
10th International Conference on Applied Economics
Contemporary Issues in Economy

Termin: 27-28 czerwca 2019

Miejsce: Mercure Toruń Centrum****
ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

WIĘCEJ INFORMACJI

Czasopismo Catallaxy

Zapraszam do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w czasopiśmie Catallaxy w Volume 3 Issue 2 December 2018:

  • Wsparcie regionalne a inwestycje zaawansowane technologicznie: ocena oddziaływania „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2023” na decyzje inwestorów (autorzy: Paweł Kasprowicz, Paweł Pietraszko)
  • Indie w globalnym systemie pomocy rozwojowej (autorka: Katarzyna Pałgan)
  • Synchronizacja cykli koniunkturalnych wybranych państw byłej Jugosławii ze strefą euro (autor: Daniel Ravinskij)
  • Efekt wypychania prywatnych transferów przez publiczny system emerytalny (autorka: Skorupka Agata)
Catallaxy
Catallaxy

Volume 3 Issue 2
December 2018

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Informacje dla studentów

Terminy egzaminu

17.06.2019 – egzamin z przedmiotu Makroekonomia (0. termin), godz. 13.00, sala Aula

24.06.2019 – egzamin z przedmiotu Makroekonomia (1. termin), godz. 14.30, sala Aula

XX.XX.2019 – egzamin z przedmiotu Makroekonomia (2. termin), godz. XX.XX, sala X

Terminy kolokwium

07.06.2019 – kolokwium z przedmiotu Mikroekonomia II (1. termin), godz. 14.40, sala 22A

10.06.2019 – kolokwium z przedmiotu Makroekonomia oraz Podstawy makroekonomii (1. termin), godz. 14.40, sala VII

14.06.2019 – kolokwium z przedmiotu Makroekonomia oraz Mikroekonomia II (2. termin), godz. 14.40, sala IV

17.06.2019 – kolokwium z przedmiotu Podstawy makroekonomii (2. termin), godz. 14.40, sala IV