Artykuły w Volume 4 Issue 1 June 2019 czasopisma Catallaxy:

  • Mateusz Kaleta: Decyzje konsumentów a założenia ekonomii behawioralnej
  • Mateusz Mierzejewski: Wspólnoty nierówności: cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym
  • Andrzej Pestkowski: Koopetycja jako strategia glokalizacji przedsiębiorstw w Polsce
  • Artur Wachowiak, Kamil Kowalczyk: Dobrobyt społeczny w świetle ekonomii szczęścia na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej
  • Marcin Zalewski: Zróżnicowanie metod zarządzania projektami informatycznymi jako źródło przewag konkurencyjnych
  • Marek Ziętarski: Rosnące znaczenie przemysłu kreatywnego w Polsce na przykładzie rynku gier wideo
Catallaxy
Catallaxy

Volume 4 Issue 1
June 2019

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Dyżur konsultacyjny zaplanowany na 23.09.2019 odbędzie się 25.09.2019 w godzinach 10.00-10.30.

Czasopismo Catallaxy

Informacje dla studentów