Czasopismo Catallaxy

Artykuły w Volume 4 Issue 2 December 2019 czasopisma Catallaxy:

  • Marta Jakubowska: Szara strefa w gospodarce i metody jej zwalczania w zakresie ograniczania skali nierejestrowanych transakcji
  • Damian Kowalski: Neoliberalizm szkoły chicagowskiej a kryzys gospodarczy XXI wieku w Stanach Zjednoczonych
  • Anna Laskowska: Zielone obligacje skarbowe jako sposób finansowania zadań publicznych
  • Paulina Pukin: Wpływ wprowadzenia euro na handel państw członkowskich unii monetarnej
Catallaxy
Catallaxy

Volume 4 Issue 2
December 2019

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Informacje dla studentów

Terminy dyżurów konsultacyjnych w przerwie międzysemestralnej:

środa, 13.00–13.30

Od 12.03.2020 do odwołania dyżur konsultacyjny odbywał się będzie zdalnie za pośrednictwem maila.