Loading...

Czasopismo Catallaxy

Zapraszam do zapoznania się z zawartością aktualnego numeru czasopisma naukowego Catallaxy. W numerze:

  • Wskaźniki handlu międzynarodowego a wybrane aspekty działalności Indykpol SA w latach 2011–2016 (autorka: Natalia Dudkiewicz)
  • Bezpieczeństwo energetyczne Polski w latach 2010–2015: aspekty ekonomiczne (autor: Adam Pogorzelski)
  • Bezpieczeństwo energetyczne Polski w latach 2010–2015: aspekty ekologiczne i prawno-polityczne (autor: Adam Pogorzelski)
  • Prywatyzacja branży telekomunikacyjnej w Polsce a pozycja konkurencyjna Grupy Orange (autor: Maciej Zygadlewicz)
  • Prywatyzacja branży telekomunikacyjnej w Polsce a sytuacja finansowa Grupy Orange (autor: Maciej Zygadlewicz)

volume 2 issue 2

Informacje dla studentów

25.06.2018 — kolokwium z przedmiotu Mikroekonomia II (2. termin), godz. 18.00, sala V

27.06.2018 — kolokwium z przedmiotu Podstawy makroekonomii (2. termin), godz. 11.20, sala V

16.07.2018 — egzamin dyplomowy

 

terminy dyżurów konsultacyjnych w przerwie międzysemestralnej:

poniedziałek, godz. 10.30-11.00 (wyjątek: 02.07.2018, godz. 15.30-16.00)

23.07.2018–10.09.2018 — urlop wypoczynkowy